عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۱:۱۹:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ 
آسفالت كوچه شهید علی اصغر داودی واقع در خیابان ورزش شهرك مهدیه توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

آسفالت کوچه شهید علی اصغر داودی واقع در خیابان ورزش شهرک مهدیه توسط واحد خدمات شهری شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0