عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۸:۴۹:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ 
آسفالت كانیوای كوچه نیك نژاد واقع در تازه آباد توسط شهرداری بیجار

آسفالت کانیوای کوچه نیک نژاد واقع در تازه آباد توسط شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0