عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۳:۲۱:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ 
آسفالت خیابان مدرسه پوركاووس واقع در شهرك اندیشه توسط شهرداری بیجار

آسفالت خیابان مدرسه پورکاووس واقع در شهرک اندیشه توسط شهرداری بیجار

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.5.0
    V5.3.5.0