عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۲:۵:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
بازدید شهردار و مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از جایگاه های CNG سطح شهر بیجار

بازدید شهردار و مدیرعامل سازمان حمل و نقل همگانی از جایگاه های CNG سطح شهر بیجار

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0