عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۲:۸:۳۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ 
تسطیح و آماده سازی پاركینگ آرامستان باغ رضوان توسط واحدهای نقلیه و آرامستان شهرداری بیجار

تسطیح و آماده سازی پارکینگ آرامستان باغ رضوان توسط واحدهای نقلیه و آرامستان شهرداری بیجار

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0