عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۹:۳۳:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۸ 
عملیات بتن ریزی پیاده رو خیابان امیر نظام گروسی و ایجاد آبراه در منطقه سبزوارآباد توسط شهرداری بیجار

عملیات بتن ریزی پیاده رو خیابان امیر نظام گروسی و ایجاد آبراه در منطقه سبزوارآباد توسط شهرداری بیجار

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0