عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۹:۳۵:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۸/۲۹ 
عملیات چمن كاری كمربندی بلوار فجر، انتهای كوی كارمندان توسط شهرداری بیجار

عملیات چمن کاری کمربندی بلوار فجر، انتهای کوی کارمندان توسط شهرداری بیجار

 

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0