عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۱۱:۳۸:۴۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ 
برگزاری كارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر و آموزشهای مهارت زندگی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ویژه مجموعه كاركنان شهرداری

برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از مواد مخدر و آموزشهای مهارت زندگی به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر ویژه مجموعه کارکنان شهرداری

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0