عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۸:۴۶:۵۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ 
آغاز عملیات آسفالت میدان خلیج فارس

آغاز عملیات آسفالت میدان خلیج فارس

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0