عنوان گروه خبري / اخبار شهرداري بيجار .
  • ساعت : ۹:۲۹:۵۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ 
ابلاغیه دادستان محترم به كسبه مغازه داران بازاریان دستفروشان و وانت بارها


ابلاغیه دادستانی به کسبه ، مغازه داران ، بازاریان ، دستفروشان و وانت بارها و شهروندان محترم


در راستای نظم بخشیدن به محیط زندگی مردم شریف بیجار و جلوگیری از سد معابر و جلوگیری از به خطر افتادن بهداشت محیط و حفظ حقوق عابرین پیاده و نظم بخشیدن به محله اصلی شهر و بهبود منظر ظاهری شهر ، مقرر میگردد اقدامات مشروحه ذیل از جانب کسبه و مغازه داران و دستفروشان و وانت بارها و کلیه اهالی محترم به جد رعایت گردد
.۱ کلیه مغازه داران به ویژه میوه، سبزی ، اغذیه ، مرغ و گوشت فروشان از سد معبر مردم و تصرف پیاده روها اجتناب نموده و صرفا مجاز به چیدن وسایل و لوازم و سبدهای میوه و هرگونه لوازم دیگر در سمت مغازه خود به اندازه تقریبی نیم متری خارج مغازه به نسبت مساحت پیاده رو میباشند و طرف دیگر پیاده رو میبایست خالی از هرگونه وسیله و لوازم باشد /
۲ از ریختن ضایعات میوه و سبزی و گوشت مرغ و ماهی در پیاده رو یا خیابان خودداری و از گذاشتن سطل زباله ، سبدهای میوه . شیر و غیره، کالاهای مازاد مغازه و تابلوهای تبلیغاتی در پیاده رو و خیابان پرهیز نمایند متصدیان تعمیرات لوازم خانگی ، مکانیکیها و غیره نیز از گذاردن لوازم و خودروهای تعمیری و آهن آلات و درب و پنجرههای مستعمل و غیره در
پیاده رو و خیابان اجتناب نمایند به طور کلى استفاده اختصاصی از خیابان و پیاده رو ممنوع میباشد.
. عملیات رب گیری آبلیمو گیری و غیره میبایست داخل مغازهها صورت گرفته و از ریختن ضایعات این موارد به پیاده رو و خیابان به جد خودداری /شود گذاردن هر گونه وسیله در خیابان به منظور جلوگیری از پارک خودروها ممنوع میباشد /
.۴ از رها نمودن شبانه وسایل چرخدار و میز دستفروشی در پیاده روها اجتناب گردد / سایه بان مغازه ها باید به صورت متحرک بوده و بعد از ساعت کاری مغازه ها جمع گردند /
٥ . جنس ، کالا و بار به اندازه گنجایش مغازه باید تهیه شود و کوچک بودن مغازه عذری برای تصرف معبر نخواهد بود / - کلیه لوازم و کالاهای مذکور به شرح فوق در صورت عدم جمع آوری و عدم توجه به دستورات توسط متصدیان و کسبه محترم ، توسط عوامل شهرداری جمع اوری خواهند شد و ادعایی از جانب متخلف پذیرفته نخواهد شد
.۶ دستفروشان مقرر گردیده در محل خاص تعیینی شهرداری بیجار ) ۱ پشت بازار محل اعلامی سابق .۲ محل مدرسه مخروبه کنار ساختمان اریکه گروس خیابان ازادگان روبروی دکه روزنامه فروشی ۳ بازار میوه فروشی خیابان طالقانی روبروی شهرداری ( و در ساعات مشخص شده ( ۹ صبح الی ۶ بعد از ظهر اقدام به بساط کردن نمایند و در ساعات و محل های دیگر مجاز به بساط نخواهند بود
۷ جمعه بازار جهت فعالیت دستفروشان و خودروهای میوه فروشی در محل سابق ) موقتا در عسگر آباد بازگشایی خواهد شد / و خدماتی نیز از طرف شهرداری در محل تدارک دیده میشود / و فعالیتها نیز باید زیر نظر شهرداری و کنترل شده صورت پذیرد و رعایت نکات بهداشتی و غیره حتما مورد تاکید است /
.۸ خودروهای باری میوه اعم از نیسان و وانت و هر گونه فروش کالاهای دیگر به وسیله خودرو نیز در محلهای تعیین شده باید فعالیت نمایند و توقف ایشان در سایر محلها و خیابانهای دیگر ممنوع بوده و جلوگیری به عمل خواهد آمد و در صورت عدم رعایت نسبت به توقیف کالا و خودرو ایشان اقدام خواهد شد محلهای در نظر گرفته شده بدین منظور ( ۱ بلوار شهید رحمانی جنب دیوار هنرستان فنی استقلال . ۲ . توحید جنوبی از کوچه تالار ابگینه تا بلوار سراب. صرفا یک طرف خیابان خیابان طالقانی شرقی تازه) (آباد سمت راست و چپ پل تازه آباد روبروی شرکت نفت ۴ در منطقه بادامستان فقط جنب آرامستان قدیم از خیابان امیر نظام تا سالن دو هزار نفری ۵ سه راه حلوایی در امتداد بلوار فجر ) میباشند.
- کلیه ادارات با وظایف مرتبط از جمله / شهرداری اداره صمت . اتاق اصناف شبکه بهداشت پلیس راهنمایی و رانندگی و انتظامی. موظف به اجرای دستورات فوق و برخورد با متخلف در حیطه وظایف هستند و هر گونه ترک فعل از جانب ادارات موجب پیگیری قضایی خواهد بود.
.. از اهالی و کسبه محترم به جد استدعا میشود نسبت به رعایت دستورالعمل اقدام نمایند و از هر گونه مقاومت و تمرد نسبت به مامورین شهرداری و مرجع انتظامی خودداری نمایند در غیر اینصورت برخورد قانونی و قضایی به عمل خواهد آمد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0