• ساعت : ۱۳:۲۲:۲۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 3838
  • کد خبر : ۱۵۲۱۹
ساماندهی دكه های سطح شهر

فراخوان جذب سرمایه گذار(نوبت دوم)

        شهرداری بیجار در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 83/ش مورخ 13/2/1401 شورای اسلامی شهر و بر اساس ماده 9 شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت با روش های معمول مشارکتی ، نسبت به شناسائی سرمایه گذار از بین متقاضیان حقیقی و حقوقی جهت مشارکت در ساماندهی دکه های سطح شهر، اقدام نماید .

شرایط متقاضیان:

1-      دارا بودن توانمندی مالی و  فنی جهت انجام سرمایه گذاری

2-      داشتن حسن سابقه

3-      داشتن سابقه و تجربه مفید در این زمینه

مدارک مورد نیاز:

1-      تصویر اساسنامه شرکت و آخرین روزنامه رسمی

2-      ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان مالی و ارائه مستندات مربوط به بودجه نقدی دو سال اخیر

3-      ارائه مستندات مربوط به دارا بودن توان فنی و تجربه مرتبط با موضوع فراخوان

4-      ارائه نحوه مشارکت و سرمایه گذاری و تشریح دقیق نحوه تامین مالی

5-      واریز مبلغ 000/000/100 ریال ( ده میلیون تومان ) به حساب 3100002673004 شهرداری،  بعنوان تضمین شرکت در فراخوان

         از متقاضیان دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 10 روز از از تاریخ نشر این آگهی ضمن اعلام آمادگی و ارائه پیشنهاد به صورت مکتوب ، نسبت به تحویل مستندات ذیل به آدرس استان کردستان شهرستان بیجار خیابان طالقانی شهرداری بیجار واحد امورقراردادها اقدام نمایند .ضمنا ارائه مستندات هیچ حقی را برای ارائه دهنده ایجاد نخواهد کرد و شهرداری بیجار پس از بررسی مستندات نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد صلاحیت و مناسب برای سرمایه گذاری اقدام نموده و در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد .جزئیات بیشتر کار در مشارکت نامه نهائی درج خواهد شد .کلیه هزینه های برگزاری فراخوان از سرمایه گذار انتخابی دریافت خواهد شد .

سعید نیکپور

شهردار بیجار

 

 
                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.9.0
    V5.7.9.0