شهرستان بیجار شهرستان بیجار، bijar، بیجار گروس، بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 28 شهريور 1400
تصاویر شهر بیجاراخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۷۳۸۸
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۱۷۸۸۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۱۸۰۳۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۱۸۱۶۵
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۳۰۲۳۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۳  |  تعداد بازدید : ۱۸۶۱۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۲  |  تعداد بازدید : ۱۷۴۳۶
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0