شهرستان بیجار شهرستان بیجار، bijar، بیجار گروس، بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 14 بهمن 1401
تصاویر شهر بیجاراخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۷  |  تعداد بازدید : ۵۶۱۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۶  |  تعداد بازدید : ۵۶۰۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۲۶۹۶۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۳۷۱۳۴
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۳۶۴۱۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۳۸۵۵۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۶۶۲۳۹
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0