شهرستان بیجار شهرستان بیجار، bijar، بیجار گروس، بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 اسفند 1399
تصاویر شهر بیجاراخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۱۵۲۵
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۹۹۲۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۹۹۶۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۱۰۱۰۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۱۴۷۴۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۳  |  تعداد بازدید : ۱۰۳۸۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۲  |  تعداد بازدید : ۹۱۸۴
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0