پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 5 تير 1401
شهرداران شهر بیجار گروس

    

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

ميزان تحصيلات

تاريخ شروع و خاتمه ماموريت

1

محمد جواد تهراني

 

ديپلم

1360.06.08  لغایت  1361.06.10

2

سيد محسن ميرمحمد

 

ديپلم

1361.6.16 لغایت 1361.12.18

3

سيد رضا محمدي

 

ديپلم

1361.12.19 لغایت 1362.12.23

4

سيد احمد مدرس

 

ليسانس

1362.12.24 لغایت 1364.10.30

5

غلامرضا نجفي

 

ليسانس

1364.10.30  لغایت 1365.9.6

6

سيد محسن ميرمحمد

 

ديپلم

1365.9.19 لغایت 1367.6.15

7

سيد باقر فاطمي نسب

 

ديپلم

1367.6.15 لغایت 1368.6.18

8

متكي (فرماندار)

 

ديپلم

1368.6.20 لغایت 1368.11.29

9

سعيد صبري

شهردار

ديپلم

1368.11.29 لغایت 1370.12.24

10

ميرجلال اوجاقي

شهردار

ليسانس

1370.12.24 لغایت 1371.10.20

11

مهرداد لاهوتي

شهردار

فوق ديپلم

1371.10.21 لغایت 1372.10.16

12

ناصر محمدپناه

سرپرست

ديپلم

1372.10.16 لغایت 1373.1.17

13

سيد يوسف جبارزاده

شهردار

ليسانس

1373.1.17 لغایت 1375.4.17

14

محمد علي جواهري

شهردار

ديپلم

1375.4.17 لغایت 1376.10.11

15

مجيد صادقي زاده

شهردار

فوق لبسانس

1376.10.11 لغایت 1378.6.10

16

سيد ذبيح الله قمري

سرپرست

ليسانس

1378.6.10 لغایت 1378.7.27

17

حسين نگاري

شهردار

ليسانس

1378.7.27 لغایت 1380.4.21

18

محمد مهدي كرمي

سرپرست

ديپلم

1380.4.21 لغایت 1380.6.8

19

بيژن ابراهيمي

شهردار

فوق ليسانس

1380.6.8  لغایت 1382.3.10

20

محمد مهدي كرمي

سرپرست

ديپلم

1382.3.10 لغایت 1382.5.10

21

علي محمد جهاني

شهردار

ليسانس

1382.5.10 لغایت

22

ناصر محمد پناه

سرپرست

دیپلم

 

23

عزیز اله افشار

شهردار

فوق لیسانس

1386.7.7 لغایت 1388.11.5 

24

سید ذبیح اله قمری

سرپرست

لیسانس

1388.11.6 لغایت 1389.3.5

25

سید ذبیح اله قمری

شهردار

لیسانس

1389.3.6 لغایت   1392.6.28

26

منصور بهرامی 

سرپرست

فوق لیسانس

1392.6.30 لغایت 1392.9.16   

27

علی پاشازاده

شهردار

فوق لیسانس

1392.09.16 لغایت 1394.07.22

27

محمد مهدی طلوعی

سرپرست

فوق لیسانس

1394.07.23 لغایت 1394.08.15

27

عزیز اله افشار

شهردار

فوق لیسانس

1394.08.16 لغایت

 


اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۲۷  |  تعداد بازدید : ۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۲۶  |  تعداد بازدید : ۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۹  |  تعداد بازدید : ۱۷۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۷  |  تعداد بازدید : ۱۳۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۶  |  تعداد بازدید : ۱۰۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۱  |  تعداد بازدید : ۳۶۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۱۶۰۵۷
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0