باغ پرندگان شهرداری بیجار باغ پرندگان شهرداری بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 26 تير 1398
طرح احداث باغ پرندگان شهرداری بیجار             
نام استان کردستان
نام شهر بیجار
نام طرح احداث باغ پرندگان
تلفن هماهنگی 08724223366-4224010
ظرفیت پیشنهادی سالانه 200000 نفر
موارد کاربرد تفریحی - گردشگری
عمده مواد اولیه مصرفی  مصالح ساختمانی - پرندگان
اشتغال زایی (نفر) 20 نفر
محل پیشنهادی پارک بزرگ سراب
سرمایه گذاری ثابت ارزی (یورو)  
سرمایه گذاری ثابت  (ریالی) 10,000,000,000
سرمایه در گردش (ارزی) *******
سرمایه در گردش (ریالی) *******
زمین مورد نیاز (متر مربع) 5000
زیربنا تجاری 500
زیر بنا خدماتی 500
روش سرمایه گذاری (مشاکت مدنی یا BOT یا سایر ) BOTساخت بهره برداری
آورده شهرداری زمین ومجوزهای لازم
آورده سرمایه گذار زمین ومجوزهای لازم
سهم الشرکه طرفین  سهم شهرداری0/020  - سهم سرمایه گذار0/080
سود ناخالص سالیانه (میلیارد ریال ) 5
نرخ بازگشت سرمایه (درصد )  30درصد
دوره بازگشت سرمایه (سال ) 15 سال
تسهیلات ویژه حمایت اداری-اخذ مجوزهای لازم                  

اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۴
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۸
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۷
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۰۰۰۵
 
     

5.3.5.0
V5.3.5.0