تجارت و صنعت در شهر بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

دوشنبه, 11 مرداد 1400
تجارت و صنعت

اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۵۹۲۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۱۶۰۲۸
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۱۶۱۴۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۱۶۳۶۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۲۶۵۸۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۳  |  تعداد بازدید : ۱۶۶۸۴
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۲  |  تعداد بازدید : ۱۵۵۰۴
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0