تجارت و صنعت در شهر بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

چهارشنبه, 13 مهر 1401
تجارت و صنعت

اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۷  |  تعداد بازدید : ۲۲۴۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۱۶  |  تعداد بازدید : ۲۲۶۰
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۲۰۷۹۷
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۳۲۰۰۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۳۱۸۵۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۳۲۹۰۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۵۷۶۵۵
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0