شنبه, 18 مرداد 1399
 • ساعت : ۱۲:۵۶:۱۷
 • تاريخ :
   ۱۳۹۷/۱۰/۰۱ 
 • تعداد بازدید : 20218
 • کد خبر : ۱۴۲۸۷
راهكارهای كاهش مصرف انرژی در ساختمان

اصول کلى بهينه سازى مصرف انرژى در معمارى يک ساختمان


1- ابعاد و سطح و حجم ساختمان جهت کاهش مصرف انرژی بهینه شود

2- پوشش ساختمان محکم و عايقکارى شود تا تلفات انرژى و نفوذ هوا کاهش يابد

3- طرح پنجره ها دو شیشه و بهینه شوند تا تلفات انرژی حرارتی کاهش یابد

4- درزبندی پنجره ها بهینه شون تا نفوذ هوا کاهش یافته و تلفات هوا نیز بهینه شود

5- قابلیت ذخیره سازی انرژی حرارتی در ساختمان فراهم شود

6- از گرد آورهای گرما خورشیدی بعنوان اجزای سازه ای در پوشش ساختمان استفاده شود .

 

اصول کلى هزينه سازى مصرف انرژى در گرمايش و سرمايش ساختمان

آسایش انسان در ساختمان به چهار عامل : دمای هوا , سرعت جریان هوا , رطوبــت نسـبی هوا و کنترل و خاک و بو بستگی دارد . اگر به نمودار مشخصات هوا توجــه کنیـد منطقـه آسـایش , حدود دمای هوا در فصول مختلف را بین 20 تا 27 درجه سانتیگراد و حدود رطوبت نســبی را بیـن 20تا 70 درصد نشان می دهد . مناسب تر این است در زمستان به حداقــل دمـا و در تابسـتان بـه حداکثر دمای آسایش برسیم . در مورد رطوبت نسبی نیز بهتر است هوای محیط را در اقالیم خشک به حدود 20 تا 40 درصد و در مناطق و اقالیم مرطوب به حـدود 50 تـا 70 درصـد رطوبـت نسـبی برسانیم . سرعت هوا در محدوده بین 3 الی 10 متر در دقیقه می تواند متغیر باشد البته پــاکی هـوا نیز از ضروریات سلامتی و آسایش انسانهاست

و اصول بهینه سازی در گرمایش و سـرمایش عبارتند از :

 1. بهینه کردن فضای ساختمان – فضاهای مجموعه بررسی و فضاهای اضافی حذف شوند
 2.  بهینه سازی کنترلها – کنترلها نقش اساسی درتاسیسات مکانیکی دارند و با بهینه کردن کنترلها گرمایش و سرمایش ساختمان را فقط در مواقع لازم امکان پذیر سازید
 3.   کاهش بارهـای حرارتـی و برودتـی سـاختمان . بـا کـاهش مـیزان نفـوذ هـوا و انـرژی حرارتـی خورشیدی , بارهای حرارتی و برودتی را کاهش دهید
 4.   بهره گیری از عملیات کار آمد تاسیساتی – به تناسب نوع ساختمان , اقلیم و ســاکنان آن , کـار آمدترین روش گرمایش و سرمایش و تهویه مطبوع برگزیده شوند
 5. استفاده از تجهیزات کار آمد – برای سیستمی که انتخاب کرده اید بهترین تجـهیزات را انتخـاب کنید
 6.  مد نظر قرار دادن ایده تاثیر پذیری – ترتیبی اتخاذ شود که ساختمان و شرایط جوی محیط , تا حد امکان با تاسیسات مکانیکی انتخابی هماهنگ و سهیم باشند
 7. افراد گرم و یا خنک شوند نه ساختمانها – فضاهای گرم و تهویه نشوند بلکه مکانهائی را که افراد در آن محل کار می کنند گرم یا سرد شوند
 8.  بـازیـابی حرارت – حرارت تلـف شده از وسایل و دودکش ســاختمان و بخــار و الکتــریسیته را می توان بازیابی کرد
 9. فراهم کردن امکان ذخیره سازی انرژی – با ذخیره سازی انرژی , از کارکرد تجهیزات در ساعات حداکثر بار معاف خواهیم شد و در مورد انرژی خورشیدی که در روز گرد آوری و ذخیره می شــود , در ایام شب و ساعات غیر آفتابی بهره گیری خواهد شد.

 


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

  5.3.5.0
  V5.3.5.0