مشخصات شهرداری بیجار، تماس با شهرداری بیجار ، شناسه ملی شهرداری بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

جمعه, 9 اسفند 1398
شهرداری بیجار

 
 شهرداری بیجار
آدرس :  استان کردستان - شهر بیجار - خیابان طالقانی ، چهار راه شهداء
 
   شناسه ملی شهرداری بیجار

شماره اقتصادی

 14003426753

411375841895

 
   تاریخ تاسیس

 1308.01.5

 
   کد پستی

 6651644369

 
   تلفنهای تماس

فکس
 38223366 - 38224010 - 087

08738223814
    
اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۴
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۸
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۷
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۴۲۸۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۰۰۰۵
 
     

5.3.5.0
V5.3.5.0