شهرداری بیجار معاونت شهرسازی
پنج‌شنبه, 10 فروردين 1402

معاونت شهرسازی

اخذ پروانه ساختمانیگواهی اصلاح پروانه ساختمانمجوز تعویض سقف و بازسازی


تفکیک عرصه


صدور مجوز دیوارکشیصدور پاسخ استعلام


صدور گواهی توسعه ی بنا


 عدم خلاف و پایان کار


کارشناسی ممیزی و صدور فیش نوسازی


امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    5.7.9.0
    V5.7.9.0