شهرداری بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 16 اسفند 1399
مستندات ایزو شهرداری بیجار

اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۱۵۲۵
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۹۹۲۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۹۹۶۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۱۰۱۰۳
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۱۴۷۴۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۳  |  تعداد بازدید : ۱۰۳۸۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۲  |  تعداد بازدید : ۹۱۸۴
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0