شهرداری بیجار پورتال رسمی شهرداری بیجار گروس

پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

يکشنبه, 28 شهريور 1400
مستندات ایزو شهرداری بیجار

اخبار روز
دسته بندي اخبار 
     
 
کد خبر : ۱۵۲۰۲  |  تعداد بازدید : ۷۳۸۸
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۳۰  |  تعداد بازدید : ۱۷۸۸۹
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۹  |  تعداد بازدید : ۱۸۰۳۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۸  |  تعداد بازدید : ۱۸۱۶۶
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۵  |  تعداد بازدید : ۳۰۲۳۱
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۳  |  تعداد بازدید : ۱۸۶۱۲
 
     
     
 
کد خبر : ۱۵۱۲۲  |  تعداد بازدید : ۱۷۴۳۶
 
     

5.7.9.0
گروه دورانV5.7.9.0